УРЕЂЕЊЕ ЛАТЕРАЛНИХ КАНАЛА-ПРИТОКА ПОТОКА МОХОРАЦ У ВИЗИЋУ

Поток Мохорац припада потоцима северне падине Фрушке Горе. Дугачак је око 17 км и одводњава пољопривредно земљиште катастарске општине Визић. Радови у Визићу обухватили су ископ нових канала.

Опширније