НАБАВКА НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Извршена је планска набавка нове механизације за потребе ефикаснијег рада на позицијама одржавања канала, уклањања високе и ниске вегетације, као и механизације за унапређење и повећање ефикасности грађевинског сектора.

Опширније

РАДОВИ НА СТАБИЛИЗАЦИЈИ ОДБРАМБЕНОГ НАСИПА КОВИЉ – НОВИ САД НА ДЕОНИЦИ Д.10.2

Крајем маја месеца завршили смо радове на стабилизацији насипа Ковиљ – Нови Сад којима је обухваћена поправка туцаничког застора, банкине насипа, косине насипа и насипских рампи.

Опширније

РАДОВИ НА КРЧЕЊУ ВЕГЕТАЦИЈЕ И ЧИШЋЕЊУ ПОТОКА У ЛЕДИНЦИМА И ПЕТРОВАРАДИНУ

Услед кише јачег интензитета и наноса у потоцима указала се потреба за хитном интервенцијом на Лединачком потоку код Старих Лединаца и Буковачком потоку у Петроварадину.

Опширније

РАДОВИ НА СТАБИЛИЗАЦИЈИ НАСИПА КОВИЉ – НОВИ САД НА ДЕОНИЦИ Д.10.2

По налогу инвеститора ЈВП “Воде Војводине” приступили смо радовима на санацији насипа Ковиљ – Нови Сад којом је обухваћена поправка туцаничког застора, банкине насипа, косине насипа и насипских рампи.

Опширније