Beogradski kej 7, Novi Sad
Telefon: +381 21/557-255
Fax: +381 21/457-649
E-mail: office@sajkaska.co.rs
Radno vreme: 7:00 / 15:00 h
PIB: 100726750

DIREKTOR

Slobodan Milić

office@sajkaska.co.rs

TEHNIČKI DIREKTOR

Predrag Vučurović dipl.inž.
tel. 062 778602
predrag.vucurovic@sajkaska.co.rs

SEKTOR MELIORACIJA

Ranka Borovčanin dipl.inž
tel. 062 778671
ranka.borovcanin@sajkaska.co.rs

SEKTOR ZA ZAŠTITU VODA I ŠUMARSTVO

Milisav Macanović dipl.inž
tel. 062 778603
macanovic@sajkaska.co.rs

SEKTOR OPERATIVE

Dušan Isajlović dipl. inž.
tel. 062 778604
dusan.isajlovic@sajkaska.co.rs

TEHNIČKI SEKTOR

Milica Matić dipl.inž.
tel. 062 778665
milica.matic@sajkaska.co.rs

SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Milorad Topalov  dipl.pravnik
tel. 062 778664
milorad.topalov@sajkaska.co.rs

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka (obavezno)