Vodna delatnost

Izgradnja hidrotehničkih objekata

Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

Iskorišćavanje i upotreba voda

VD “Šajkaška” d.o.o. i danas obavlja delatnosti zbog kojih je i osnovana još u 19. veku.

odvodnjavanog zemljišta

crpnih stanica

dužina kanala kojom se vrši odvodnjavanje

pratećih objekata

Novosti