Водна делатност

Изградња хидротехничких објеката

Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

Искоришћавање и употреба вода

ВД “Шајкашка” д.о.о. и данас обавља делатности због којих је и основана још у 19. веку.

одводњаваног земљишта

црпних станица

дужина канала којом се врши одводњавање

пратећих објеката

Новости

НАБАВКА НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Извршена је планска набавка нове механизације за потребе ефикаснијег рада на позицијама одржавања канала, уклањања високе и ниске вегетације, као и механизације за унапређење и повећање ефикасности грађевинског сектора.

Опширније